Tổ chức Event chuyên nghiệp

Chúng tôi với đội ngủ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và tận tâm sẵn sàng phụ phụ nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.

Tiếp nhận thông tin

 1. Đơn vị gửi thông tin về sự kiện và yêu cầu (theo mẫu)
 2. NEWS MEDIA tìm hiểu nhu cầu và tư vấn gói sự kiện phù hợp

Lên plan

 1. Dựa vào yêu cầu đưa ra mô tả sơ bộ
 2. Khách hàng NEWS MEDIA chốt phương án thực hiện
 3. Lên lại Plan cụ thể và gửi cho khách hàng

Triển khai dự án

 1. Thực hiện dự án như đã thỏa thuận
 2. Setup sân khấu, nội dung chương trình
 3. Tổ chức truyền thông đa phương tiện
 4. Đảm bảo sự kiện diễn ra tốt đẹp

Đánh giá

 1. Ghi nhận ý kiến của khách hàng
 2. Đánh giá những sai sót và hạn chế

Quyền lợi của khách hàng