Tại sao lựa chọn chúng tôi

Với lịch sử lừng lẫy của chúng tôi trong ngành, chúng tôi tin tưởng vào khả năng và chuyên môn của mình để mang lại
sự chuyên nghiệp và chất lượng cho các sự kiện của bạn

Lịch sử phát triển của chúng tôi

Bắt đầu với 1 team nhỏ phục vụ cho các dự án nội bộ của các doanh nghiệp như tổ chức cuộc họp, sự kiện mới quy mô nhỏ đến nay chúng tôi đã đảm nhận được các dự án quy mô như khai trương hệ thống siêu thị của CTY TM VNMART, tiệc Year End Party của Tập Đoàn Đại Lợi Phát

NEWS MEDIA HƯỚNG ĐẾN VIỆC TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT VÀ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG.

Chúng tôi đặt ưu tiên công nghệ làm trọng tâm của chiến lược phát triển để đẩy mạnh các dịch vụ dựa trên nền tảng kỹ thuật số.

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Song song với những mục tiêu kinh doanh, NEWS MEDIA cũng tập trung xây dựng các dự án phát triển cộng đồng, điển hình là Chương trình Quỹ Cộng Đồng và Chương trình Học bổng và gây quỹ ủng hộ các đồng bào vùng xa.

TUYỂN DỤNG

Với tinh thần khởi nghiệp nhằm tạo ra một môi trường thoải mái, năng động và giàu sáng tạo, tại Aviva Việt Nam luôn mở ra những cơ hội mới để chào đón các ứng viên tiềm năng gia nhập vào NEWS MEDIA

 

New-Essays is an excellent service to use if you need help writing essays, or are having difficulty finishing them. They offer custom-written essays created by experts with a solid background for $10 per page. New-Essays allows you to communicate directly with a writer to ensure that you receive the perfect essay that meets your specific needs. The writers at JustDoMyEssays are eassy writer skilled professional, knowledgeable and skilled. They conduct exhaustive research on the subject before writing your essay. This saves you hours of editing.